Myself

Myself

Wednesday, 5 December 2012

Tugasan HBML1103 - Pengajaran Peribahasa dalam BM

 1. PENGENALAN
Secara amnya, aktiviti penulisan adalah merupakan satu proses luahan perasaan atau ekspresi kepada rakaman kejadian yang dilihat atau dialami. Penulisan merupakan cara untuk berkomunikasi melalui bentuk grafik. (Juriah Long, et.al, 1990). Penulisan bukan sahaja disampaikan melalui tulisan di atas sekeping kertas, tetapi juga boleh disampaikan melalui gambarajah dan beberapa jenis penulisan seperti cerpen, novel, karangan, sajak, puisi dan sebagainya. Penulisan bukan hanya melibatkan pergerakan jari yang memegang sebatang pen atau pensil, tetapi penulisan merangkumi beberapa aspek seperti berfikir, menaakul, menyusun dan mengolah idea sebelum ia menjadi sebuah karya. Pendek kata, proses penulisan turut sama melibatkan penggunaan minda. Bagi murid-murid sekolah rendah, bidang penulisan diperkenalkan ketika mereka berada di Tahun 4 iaitu dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Penulisan atau Karangan. Ia merupakan lanjutan kepada proses membina ayat-ayat mudah dan proses menyambung ayat mudah kepada ayat yang lebih kompleks. Antara tujuan utamanya ialah agar murid-murid mampu mengolah idea atau pendapat berdasarkan situasi atau tajuk ke dalam sesuatu bentuk karangan. Secara tidak langsung, murid-murid akan dapat mengembangkan daya pemikiran mereka serta memperkayakan bahasa yang telah mereka pelajari.
Proses di dalam bidang penulisan ini membolehkan murid-murid dalam melahirkan idea. Idea yang dilahirkan itu akan dihujahkan atau dibahaskan untuk dikembangkan. Dengan satu tajuk yang mudah sahaja, murid akan dapat mengembangkan tajuk tersebut melalui idea-idea yang dilahirkan oleh murid untuk dikembangkan. Penulisan juga turut membentuk penggunaan bahasa yang gramatis dan betul berdasarkan sesuatu jenis karangan tertentu kerana dalam karangan, terdapat pelbagai jenis karangan yang menggunakan pelbagai laras bahasa yang berbeza-beza mengikut kesesuaian karangan. Disamping itu, bidang penulisan mampu meluaskan kosa kata di kalangan murid-murid. Malah, pengalaman menulis karangan mampu diadaptasi ke dalam situasi sebenar dalam kehidupan harian. Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, karangan khususnya, penggunaan peribahasa adalah sangat penting untuk melengkapkan kemahiran menulis seseorang murid. Ini kerana, peribahasa yang terdiri daripada pelbagai jenis seperti simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah, bidalan, perbilangan, tamsil dan sebagainya lagi kaya dengan penggunaan laras bahasa yang penuh makna, gramatis dan keindahan bahasa yang terdapat di dalam peribahasa membantu murid-murid mengindahkan lagi karangan mereka. Justeru itu, berdasarkan peribahasa, kita mampu mengungkap falsafah yang mendalam tentang aspek-aspek ketamadunan, pemikiran, ethos dan moral bangsa melayu sejak sekian lama ( Abdul Samad Idris, 1990).


 1. DEFINISI DAN KONSEP PERIBAHASA DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU

Menurut Za’ba (1965), peribahasa adalah susunan kata yang pendek tetapi dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar dan bijak perkataannya. Penggunaan peribahasa dalam pertuturan mahupun dalam penulisan simboliknya adalah salah satu cara dalam menjaga batas-batas pertuturan agar tampak lebih sopan dan sedap didengar. Penggunaan susunan katanya yang indah kadang-kala disampaikan berdasarkan persamaan dengan alam sekitar seperti haiwan dan tumbuhan. Walaupun ringkas dan mudah ayatnya, namun maksudnya adalah mendalam dan luas serta mempunyai unsur-unsur nasihat yang berguna sebagai panduan hidup. Selain itu, penggunaan peribahasa yang sering menggunakan persamaan dengan benda hidup seperti haiwan dan tumbuhan juga bertujuan agar ia lebih menarik, sedap didengar, malah boleh dijadikan sebagai hiburan serta tidak menyakitkan hati. Dalam pengajaran Bahasa Melayu khasnya, penggunaan peribahasa sangat sesuai sebagai pendahuluan kepada sesuatu karangan. Ini kerana, peribahasa yang terdiri daripada pelbagai jenis seperti perumpamaan dan simpulan bahasa mampu menarik perhatian pembaca dan juga pemeriksa kertas peperiksaan. Malah, penggunaannya di dalam isi-isi penting sesuatu karangan juga sesuai untuk membantu memperkembangkan lagi ayat-ayat agar tampak lebih gramatis dan berkesan serta meyakinkan pembaca. Sebagai contoh, Seperti Kacang Lupakan kulit. Penggunaan kacang di dalam peribahasa tersebut dapat difahami dengan memikirkan bahawa kecantikan kacang tersebut terpelihara disebalik kulitnya yang kasar diluar serta kotor dengan tanah. Selain itu, penggunaan peribahasa dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu turut membantu dalam membina minda murid agar lebih kreatif dalam penggunaan ayat-ayat yang lebih menarik serta mampu memperkayakan lagi kosa kata mereka.
Melalui pemerhatian individu terhadap individu yang lain juga menyebabkan terciptanya bait-bait ayat yang membentuk peribahasa. Menurut Luqman Ariffin & Abu Khair Atan (2009), peribahasa didefinisikan sebagai mencerminkan ketajaman renungan dan pemikiran nenek moyang kita yang membandingkan realiti kehidupan dan segala gerak laku manusia dan alam sekeliling. Memang tidak dinafikan lagi bahawa bahasa-bahasa yang digunakan oleh nenek moyang kita sejak dahulu lagi adalah bahasa-bahasa yang indah, gramatis dan berada pada larasnya yang tersendiri. Berdasarkan realiti kehidupan, insan-insan terdahulu mampu membuat pemerhatian yang tajam untuk dibuat perumpamaan dengan keadaan dan situasi seseorang individu itu, tidak kira dari segi perangai dan personalitinya, mahupun dari segi cara hidupnya. Malah, apa yang dikatakan itu disamakan pula dengan alam sekeliling sama ada haiwan, mahupun tumbuhan yang menggambarkan ketajaman pemikiran orang zaman dahulu dalam bidang bahasa. Jika diteliti, ada bahasa yang digunakan agak keras dan mungkin boleh juga menyinggung perasaan, namun itulah hakikatnya apabila perangai atau personaliti seseorang itu apabila digambarkan menggunakan persamaan atau ungkapan yang menggantikan manusia kepada haiwan ataupun tumbuhan ataupun alam sekeliling sama ada benda yang hidup atau mati. Sebagai contoh, penggunaan bagai kerbau dicucuk hidung, yang menggambarkan seorang suami hanya mengikut sahaja apa yang diperkatakan oleh isterinya. Penggunaan peribahasa dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sebenarnya mampu membantu murid-murid dalam memperkayakan kosa kata mereka serta mengindahkan lagi hasil penulisan atau karangan mereka. Apabila sesuatu peribahasa itu dikupas dengan lebih dalam, secara tidak langsung ia membantu murid-murid memperkembangkan lagi idea yang mereka ada agar lebih kreatif dalam mengolah ayat.
Manakala menurut G. Soosai (2009) pula, peribahasa adalah bahasa halus yang mengandungi kata-kata sindiran tajam yang lekas berkesan di dalam jiwa. Peribahasa sebenarnya adalah bait-bait bahasa yang mempunyai isi penting yang sangat mendalam terutamanya dalam konsep memberi pengajaran. Walaupun penggunaan ayat-ayatnya yang sinis dan tajam, terutamanya di dalam kata-kata sindiran, namun disebaliknya adalah sebuah pengajaran yang sangat berharga. Ada logiknya penggunaan kata-kata tajam dan sinis dalam sindiran tersebut kerana sesuatu yang menyakitkan hati itu akan kekal di dalam ingatan dan di dalam hati sebagai peringatan agar tidak mengulangi kesilapan yang sama suatu hari nanti. Dalam pengajaran Bahasa Melayu, penggunaan ayat-ayat yang sinis dan tajam maksudnya sangat sesuai dalam latihan penulisan, terutama sekali karangan yang memerlukan fakta serta kebaikan atau keburukan sesuatu perkara. Apabila penggunaannya wujud di dalam penulisan, maka tidak hairanlah, pemeriksa pasti akan tertarik untuk membaca karangan, malah sekiranya digunakan di dalam bidang penulisan seperti esei atau jurnal, ia pasti akan mampu menarik minat pembaca.
Walaubagaimanapun, Ghazali Dunia (1969) pula menyatakan bahawa peribahasa ialah bentuk pengucapan yang banyak dijumpai dalam kesusasteraan lama yang mewakili cara berfikir bangsa kita pada zaman dahulu. Memang tidak dinafikan bahawa, penggunaan peribahasa pada zaman dahulu lebih meluas terutamanya dalam pertuturan lisan serta penulisan kreatif. Peribahasa bukan sahaja digunakan sebagai pelambangan kata semata-mata, malah lebih kepada nadi di dalam penulisan orang pada zaman dahulu. Namun, pengertian yang ditakrifkan oleh Ghazali Dunia ini telah disimpulkan oleh Mohd. Adnan Mohd. Ariffin sebagai fakta yang seharusnya tidak berlebihan sehinggakan ada yang mengenggap bahawa peribahassa itu milik sastera lama dan masyarakat lampau. Dengan kenyataan tersebut, maka generasi kini pasti memandang remeh peribahasa. Peribahasa sebenarnya adalah milik generasi sejak zaman berzaman yang diperturunkan dari satu generasi kepada generasi yang berikutnya. Penggunaan peribahasa di dalam bidang penulisan adalah merupakan elemen penting dalam menegaskan ayat serta sebagai kekuatan kepada dasar penulisan malahan percakapan. Dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, guru sering menggunakan pelbagai kaedah, antaranya komunikasi dua hala. Penggunaan peribahasa di dalam ayat pertuturan mampu membantu murid memahami maksud percakapan yang disampaikan dengan mudah serta menghasilkan ayat yang gramatis dan menarik.
Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) pula menakrifkan peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian tertentu. Setiap peribahasa yang digubah adalah mengikut susunan yang tetap serta indah dan mudah difahami kerana ia dicipta dengan perkaitan terhadap benda hidup yang terdapat di sekeliling kita. Sebagai contoh, kerana nila setitik, rosak susu sebelanga. Selain penggunaan ayat yang menarik, peribahasa juga mengandungi makna tertentu yang tersirat, berkemungkinan sebagai sindiran mahupun sebagai nasihat, bergantung kepada penggunaannya di dalam ayat dan situasi penggunaannya ketika dituturkan. Maka tidak hairanlah bahawa penggunaan peribahasa dalam sesi pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu akan membantu murid menghasilkan ayat yang menarik untuk dibaca.


 1. CIRI-CIRI KEPENTINGAN PENGAJARAN PERIBAHASA BAHASA MELAYU

Penerapan penggunaan peribahasa di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran sangat penting, sama seperti pentingnya pengajaran peribahasa itu sendiri di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Oleh kerana itulah, di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu penggunaan peribahasa tidak dilupakan, malah mempunyai skop tertentu di dalam topik-topik yang diajar, contohnya membina ayat berdasarkan peribahasa yang diberi ataupun penggunaan peribahasa di dalam bidang penulisan seperti karangan dan nilai-nilai murni seperti yang terdapat di dalam format kertas soalan peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR).
Di antara ciri-ciri kepentingan pengajaran peribahasa bahasa melayu ialah, membantu murid menghasilkan karya penulisan yang baik seperti dalam membina karangan. Guru perlu mengajar murid bagaimana membina sebuah karangan yang baik. Dengan bantuan peribahasa, sesuatu karangan bukan sahaja mampu menarik minat pembaca atau pemeriksa kertas jawapan, tetapi juga mampu menegaskan maksud yang ingin disampaikan di dalam karangan. Oleh kerana peribahasa itu sendiri mempunyai susunan ayat yang menarik tetapi juga mempunyai makna yang mendalam, maka karangan yang akan dihasilkan pasti menjadi bertambah menarik. Sebagai contoh, murid akan menggunakan peribahasa pada permulaan atau pendahuluan penulisannya dengan mengaitkan tajuk yang diberi. Selain itu, murid boleh juga menggunakan peribahasa sebagai penutup kepada karangannya kerana peribahasa itu sendiri mempunyai maksud tersirat dan mendalam untuk membantu murid menegaskan lagi apa yang ingin disampaikannya di dalam karangannya itu. Malah, penggunaan peribahasa juga dapat membantu murid menjelaskan sesuatu peristiwa itu dengan mudah berdasarkan kesesuaian tajuk karangan.
Disamping itu, pengajaran peribahasa bahasa melayu juga dapat membantu murid-murid dalam membentuk jati diri bangsa yang memiliki serta mengamalkan nilai-nilai murni. Berasaskan peribahasa, murid dapat menjaga tingkah laku serta disiplin yang baik ketika berada di sekolah dan di luar sekolah. Namun, guru perlu memulakan langkah tersebut, dengan mengajar kepada murid-murid tentang penggunaan peribahasa di dalam mata pelajaran bahasa melayu khasnya, agar murid dapat menerapkan nilai-nilai murni yang terdapat di dalam peribahasa ke dalam kehidupan harian mereka. Contohnya, penggunaan peribahasa bagai aur dengan tebing dan bagai isi dengan kuku. Peribahasa tersebut bermaksud permuafakatan diantara satu sama lain adalah penting dalam keharmonian hidup bermasyarakat serta berkawan. Nilai-nilai murni yang terbentuk melalui peribahasa tersebut juga perlu diterapkan oleh guru ketika menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas agar murid-murid dapat mengamalkannya ketika berada di luar sekolah.
Pengajaran peribahasa bahasa melayu juga penting terutamanya dalam membantu memperkayakan lagi kosa kata murid-murid. Kosa kata bukan sahaja penting dalam pertuturan lisan, malah penting dalam penulisan dan tatabahasa. Oleh kerana peribahasa itu terdiri daripada pelbagai jenis, maka murid-murid akan dapat memperkaya atau menambah aset mereka dalam kosa kata. Malah, dalam Kamus Dewan sahaja sudah terdapat lebih kurang 270 ribu patah perkataan yang membentuk himpunan kosa kata atau perbendaharaan kata bahasa melayu. Sebagai contoh, aktiviti seperti membina ayat berdasarkan peribahasa yang diberi seperti dengar guruh dilangit, air ditempayan dicurahkan, secra tidak langsung akan menambah koleksi kosa kata murid-murid yang sedia ada.
Selain itu, pengajaran peribahasa bahasa melayu juga penting dalam memahirkan serta menjadikan murid-murid lebih cekap dalam penggunaan ayat-ayat bahasa melayu yang betul serta gramatis. Oleh kerana peribahasa itu sendiri bermaksud rangkai kata atau ayat yang tersusun, maka melalui pengajaran peribahasa murid dapat melatih diri mereka menggunakan rangkai kata atau ayat yang betul, terutamanya dalam penulisan. Ayat yang dibina bukan sahaja tersusun, malah gramatis kerana berdasarkan peribahasa. Contohnya, mencari peribahasa yang sesuai dengan ayat yang diberikan. Sudah tentu murid perlu menggunakan kebolehan mereka dalam bahasa untuk menggambarkan maksud ayat yang sesuai dengan peribahasa yang ingin diletakkan sebagai jawapan.


 1. STRATEGI DAN TEKNIK MENGAJAR BAHASA MELAYU MENGGUNAKAN PERIBAHASA

Dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, guru perlu mempunyai perancangan sebelum memulakan sesi tersebut. Guru perlu bijak menggunakan strategi dan teknik yang dirasakan sesuai dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, terutamanya dalam mengajar Bahasa Melayu menggunakan peribahasa. Penggunaan strategi dan teknik yang sesuai serta pelbagai adalah penting dalam menarik perhatian murid-murid agar mereka tidak merasa bosan dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, selain menarik minat mereka untuk terus kekal fokus dalam aktiviti yang dijalankan oleh guru kelak.

  1. Strategi pengajaran dan pembelajaran
Terdapat pelbagai strategi dalam pengajaran dan pembelajaran yang boleh digunakan oleh guru dalam mengajar menggunakan peribahasa. Antaranya ialah strategi Penyerapan. Dalam strategi ini, guru akan menyerapkan segala unsur-unsur ilmu dan nilai-nilai murni yang sesuai bagi memudahkan murid memahami konsep peribahasa itu. Penyerapan yang mengandungi mata pelajaran lain juga penting agar peribahasa itu mempunyai kaitan dengan kehidupan sebenar dikalangan murid-murid. Selain mempunyai unsur-unsur ilmu yang terkandung ketika pengajaran peribahasa dilakukan oleh guru, penerapan terhadap nilai-nilai murni juga dapat diserapkan oleh guru. Sebagai contoh, guru akan menerapkan nilai-nilai murni kepada murid berdasarkan maksud peribahasa yang diberikan seperti, masa itu emas. Malah, guru juga dapat menerapkan bidang ilmu lainnya sepert matematik dan sains. Contohnya, guru memberikan satu contoh peribahasa dan mengaitkan peribahasa tersebut dengan mata pelajaran seperti matematik atau sains.
Selain itu, Strategi Pengayaan juga penting dalam pengajaran peribahasa bahasa melayu. Dengan penggunaan strategi ini, maka murid dapat menambah pengetahuan mereka mengenai peribahasa selain dapat mengaplikasikan peribahasa dalam banyak perkara. Situasi murid yang berbeza-beza aras di dalam kelas merupakan konsep paling utama, mengapa strategi pengayaan itu penting. Sekiranya guru memberikan latihan kepada murid-murid, tentunya murid-murid yang mempunyai aras tinggi dapat menyiapkan kerja terlebih dahulu. Maka, strategi pengayaan akan memainkan peranan dalam hal tersebut. Guru perlu menggunakan bahan-bahan berbeza untuk membantu murid dalam strategi pengayaan seperti bahan bacaan tambahan dan bahan-bahan aktiviti yang boleh membantu penguasaan mereka dalam peribahasa.
Strategi Penggabungjalinan pula turut membantu dalam penguasaan peribahasa dikalangan murid-murid. Melalui strategi ini, murid akan memperoleh kemahiran berganda secara serentak apabila beberapa kemahiran digabungjalinkan seperti kemahiran berbahasa akan digabungjalinkan dengan kemahiran-kemahiran lain yang sesuai. Strategi ini turut dapat membantu agar sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas tidak bertukar membosankan. Contohnya dalam Kemahiran Berbahasa, murid diminta membacakan ayat yang telah dibina berdasarkan peribahasa yang diberi, kemudian murid diminta menyenaraikan pula nilai-nilai murni daripada peribahasa tersebut secara lisan, iaitu Kemahiran Mencari Maklumat yang merupakan kemahiran di dalam mata pelajaran Kajian Tempatan.
Selain itu, Strategi Penilaian juga sangat penting di dalam pengajaran peribahasa. Strategi ini perlu dilakukan secara berterusan sama ada sebelum, semasa ataupun selepas sesi pengajaran dan pembelajaran. Strategi ini juga dapat membantu guru dalam menentukan sama ada objektif pembelajaran guru dapat dicapai atau sebaliknya disamping dapat mempastikan tindakan susulan yang perlu dilakukan oleh guru. Maka, guru juga dapat mengetahui kelemahan murid-muridnya. Contohnya, guru perlu menggunakan peribahasa sebagai soalan sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran dengan bertanya apakah peribahasa yang mereka pernah dengar dan ketahui, semasa sesi pengajaran dan pembelajaran pula, guru boleh bertanya soalan berkaitan peribahasa seperti maksudnya, berapakah peribahasa yang telah dipelajari dan di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran guru juga boleh bertanya soalan yang sama, disamping menyediakan lembaran kerja berkaitan peribahasa sebagai pengukuhan dan sebagai penilaian pencapaian objektif pengajaran oleh guru.

  1. Teknik pengajaran dan pembelajaran

Teknik pengajaran dan pembelajaran di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu adalah pelbagai serta menarik, terpulang pada kebijaksanaan guru yang mengajar untuk menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran itu lebih menarik dan berkesan. Antaranya ialah Teknik Bercerita. Teknik ini merupakan pendekatan yang sesuai dalam membina kecekapan berbahasa murid-murid disamping dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Malah, melalui pendekatan ini juga, guru dapat membantu meningkatkan penguasaan murid-murid terhadap kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis di kalangan murid-murid. Guru hanya perlu menggunakan peribahasa yang sesuai sebagai tajuk, kemudian dengan menggunakan nama-nama murid yang terdapat di dalam kelas sebagai watak, selain menerapkan nilai-nilai murni di dalam cerita yang ingin disampaikan. Guru boleh juga menggunakan gambar atau kad-kad ayat sebagai Bahan Bantu Mengajar (BBM) selain objek-objek atau benda maujud. Apabila selesai, guru boleh meminta murid menulis beberapa pengajaran dan nilai-nilai murni yang diperoleh daripada cerita guru dan murid diminta membacakannya.
Teknik Drama juga dapat menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran peribahasa itu lebih menarik dikalangan murid-murid serta tidak membosankan. Pendekatan ini merupakan ragam pembelajaran sebagai Alat Bantu pengajaran dan pembelajaran. Melalui teknik ini, murid-murid terlebih dahulu dibahagi kepada kumpulan yang terdiri daripada beberapa orang murid. Mereka akan diberikan satu tajuk yang diambil daripada peribahasa, kemudian mencari maksud peribahasa tersebut, sebelum membina dialog kemudian melakonkan dialog yang dibina berdasarkan maksud peribahasa yang telah diberi kepada mereka.
Selain itu, salah satu daripada teknik pengajaran dan pembelajaran yang sering digunapakai ialah, Teknik Perbincangan. Dalam mana-mana sesi pengajaran dan pembelajaran, pendekatan ini seringkali menjadi pilihan guru-guru kerana ia melibatkan semua murid yang terdapat di dalam kelas dengan pembahagian tugas yang khusus setiap ahli. Pendekatan ini akan dapat memberi peluang dan ruang kepada murid-murid mengeluarkan idea-idea mereka untuk dikongsi, malah dapat mempertajamkan minda serta melatih mereka bercakap dan mengeluarkan pendapat dengan bernas. Guru perlu membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan kecil untuk membincangkan tajuk peribahasa yang diberikan kepada mereka, kemudian mereka diminta berbincang memberikan maksud peribahasa yang diberi, membina ayat daripada peribahasa tersebut serta menyenaraikan nilai-nilai murni yang sesuai kemudian membentangkan hasil perbincangan mereka di depan kumpulan yang lain.
Disamping itu, Teknik Soal jawab juga boleh digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran peribahasa. Teknik ini juga sama seperti Teknik Perbincangan, iaitu merupakan pendekatan yang sangat popular dan sangat banyak digunapakai oleh guru-guru dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Teknik ini boleh dikategorikan sebagai lagenda atau senior diantara teknik-teknik yang lain. Walaupun teknik ini dianggap yang paling mudah, namun teknik ini adalah teknik yang berupaya mewujudkan interaksi dua hala antara murid dan guru dengan berkesan. Pendekatan ini bertujuan dalam mengesan kemahiran berbahasa di kalangan murid-murid selain merangsang murid-murid berfikir secara kreatif, inovatif, logik dan kritis. Guru akan bertanya kepada murid, dengan menyebut nama murid-murid agar tidak timbul situasi tiada murid yang menjawab soalan yang dikemukakan. Soalan yang dilontarkan oleh guru pula mestilah berkaitan dengan isi pelajaran yang diajar, contohnya berkaitan peribahasa dan murid akan memberi tindak balas yang sewajarnya.


 1. RUMUSAN

Peribahasa bahasa melayu merupakan salah satu elemen penting dalam bidang penulisan, sama ada di sekolah rendah, menengah, media-media massa ataupun media cetak. Penggunaan peribahasa adalah besar pengaruhnya sebagai perisa di dalam konteks penulisan dan pertuturan. Pengajaran peribahasa bahasa melayu dikalangan murid-murid adalah penting dalam memelihara kepentingannya sebagai elemen bahasa yang seringkali digunapakai dalam pertuturan dan penulisan, disamping sebagai alat dalam memberikan pengajaran dan nasihat. Pengajaran peribahasa bahasa melayu adalah penting terutamanya dalam mata pelajaran bahasa melayu kerana ia merupakan alat yang dapat membantu murid-murid dalam bidang penulisan seperti karangan khasnya. Malah, penggunaannya juga dapat membantu murid-murid mempertingkatkan penguasaan kemahiran berbahasa di dalam bahasa melayu. Elemen nilai murni dan pengajaran berguna juga dapat diterapkan melalui peribahasa dan mendidik murid-murid mengamalkan kehidupan yang berlandaskan sesuatu yang baik. Pengajaran peribahasa dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa melayu berdasarkan strategi-strategi dan teknik-teknik tertentu pasti akan dapat membantu guru-guru dalam menyampaikan peribahasa sebagai salah satu cabang kemahiran berbahasa yang perlu dikuasai. Bidang penulisan seperti karangan di kalangan murid-murid sekolah rendah pula memerlukan huraian fakta-fakta yang perlu ditegaskan dan peribahasa adalah salah satu daripada elemen yang boleh digunakan dalam menyokong fakta atau memperindahkan lagi bahasa atau ayat yang digunakan. Apatah lagi dalam Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu itu sendiri menegaskan bahawa pengajaran peribahasa perlu diajar dan seterusnya dikuasai oleh murid-murid.

Tuesday, 4 December 2012

Tugasan HBSC1103 - Kelas Konstruktivisme

 1. PENDAHULUAN

Dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, terdapat banyak idea-idea Teori Pembelajaran dalam membantu guru-guru menjalankan sesi tersebut dengan berkesan. Setiap mata pelajaran, akan ada teori yang bersesuaian dan berkesan dalam menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran. Ideologi daripada Teori Pembelajaran Konstruktivisme adalah pengaruh besar dalam pembelajaran mata pelajaran Sains. Pengaruh psikologi yang sangat menonjol melibatkan kemahiran berfikir terhadap Sains semenjak 1980 adalah melalui sudut pandangan Konstruktivisme. (Fensham, 1980). Berdasarkan kenyataan oleh Fensham itu, maka mata pelajaran Sains sememangnya sesuai diajar di dalam kelas berdasarkan konsep Teori Pembelajaran Konstruktivisme. Menurut Borich dan Tombari (1997), Konstruktivisme ialah pendekatan pembelajaran yang menyediakan peluang terhadap murid-murid membina kefahaman sendiri terhadap apa yang dipelajari dan mengaitkannya dengan apa yang mereka sedang pelajari iaitu antara idea dan fakta. Pendek kata, Konstruktivisme itu adalah ideologi ‘binaan’. Secara amnya, ramai berpendapat dan berpandangan bahawa Sains hanya boleh dipelajari melalui ujikaji untuk membuktikan hipotesis, menghafal fakta dan teori di dalam makmal. Hasilnya, strategi pengajaran Sains hanya berpusatkan guru sementara penglibatan murid adalah terbatas. Aktiviti-aktiviti pengajaran yang menggalakkan penglibatan murid-murid dalam pembelajaran amat kurang digunapakai oleh guru-guru dalam sesi-sesi pengajaran mereka. (Jemaah Nazir Sekolah, 1992). Sesi pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan berkesan apabila terdapat penglibatan murid-murid secara aktif terhadap aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh guru kerana proses membina kemahiran dan menggunakannya merupakan antara konsep pendidikan di sekolah rendah.
Teori Konstruktivisme memberi keutamaan terhadap murid-murid dalam membina pengetahuan berdasarkan proses psikologi yang aktif dengan membina ilmu pengetahuan ke dalam struktur kognitif berasaskan pengalaman sedia ada yang ada pada murid-murid. Melalui perspektif Konstruktivisme, proses pembelajaran bermakna dan berkesan itu terbina dengan sendirinya melalui murid-murid tersebut apabila pengetahuan sedia ada mereka bertindakbalas terhadap maklumat yang sedang dipelajari membentuk kefahaman dan makna. Oleh itu, melalui pembelajaran secara konstruktivisme, pembelajaran yang bermakna akan diberi keutamaan selain penyusunan kurikulum dan konsep asas yang menggalakkan murid-murid membuat penyiasatan dan penilaian dalam mengemudi pembelajaran mereka. Pendekatan pembelajaran dalam sesi pengajaran dan pembelajaran merangsang murid-murid untuk membina pengetahuan melalui pengalaman adalah Konstruktivisme, yang sangat sesuai digunapakai dalam kelas atau darjah pengajaran mata pelajaran Sains.
Terdapat pelbagai kelebihan dalam menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran secara konstruktivisme ini bagi mata pelajaran Sains. Manfaat itu bukan sahaja tertumpu kepada murid-murid, malahan kepada guru, terutama sekali dalam mencapai objektif pengajaran, disamping memberikan input yang banyak kepada murid-murid melalui apa yang ingin disampaikan dalam isi pelajaran. Kesesuaian penggunaan konsep konstruktivisme dalam Sains ini telah lama dipraktikkan dan sehingga sekarang ia sesuai digunakan. Apatah lagi, sains memerlukan sokongan logik dan fakta bagi membuktikan kebenaran, maka murid-murid akan dapat manfaat di dalam pembelajaran secara konstruktivisme ini melalui idea-idea sedia ada untuk dikaitkan dengan idea-idea yang baru dipelajari. Malah, mata pelajaran Sains juga berkaitan dengan penyelidikan yang inovatif. Murid membina pengetahuan mereka dengan menguji idea dan pendekatan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada, mengaplikasikannya kepada situasi baru dan mengintegrasikan pengetahuan baru yang diperoleh dengan binaan intelektual yang sedia wujud (Briner M., 1999). 1. CIRI-CIRI PEMBELAJARAN DALAM KELAS KONSTRUKTIVISME

Di antara ciri-ciri pembelajaran di dalam kelas berorientasikan Teori Konstruktivisme ini ialah, murid-murid akan bertanya dan berdialog dengan guru. Ciri ini juga berlaku di dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran lain selain Sains. Namun, perbezaannya ialah, soalan yang dikemukan adalah soalan terancang oleh guru kepada murid berdasarkan topik pengajaran pada hari tersebut. Dalam pengajaran Sains, soalan-soalan dikemukakan oleh murid-murid kepada guru untuk mengetahui jawapan dan logika. Malah, murid-murid juga akan berdialog dengan guru mengenai topik yang dipelajari agar pengetahuan sedia ada murid terhadap apa yang dipelajarinya dapat dicantumkan dengan isi pelajaran yang sedang dipelajarinya. Sebagai contoh, dalam Proses Fotosentisis, murid sudah mengetahui bahawa tumbuhan tanpa Karbon Dioksida atau cahaya matahari akan mengalami perubahan dari sudut fisiologinya, namun, penerangan daripada guru akan dapat menambahkan lagi pengetahuan dan kefahamannya terhadap Proses Fotosentisis seperti tumbuhan akan hidup pada suatu jangka masa namun mengalami perubahan fisiologi dan akan tetap mati selepas itu walaupun setelah itu diberikan cahaya matahari dan Karbon Dioksida.
Disamping itu, strategi-strategi pengajaran yang digunakan oleh guru adalah mencabar pengetahuan sedia ada murid-murid dengan memperkembangkan idea serta menyediakan cara supaya idea baru yang diperoleh adalah senang untuk diterima oleh mereka. Oleh itu, penglibatan murid-murid di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran adalah sangat penting kerana dalam proses membina pengetahuan baru, murid-murid menggunakan kemahiran berfikir dalam menyelesaikan masalah, menjana idea serta dalam membuat keputusan. Contohnya, dalam aktiviti penyelidikan dan penyiasatan seperti mengenalpasti masalah, mengumpul maklumat, memproses data, membuat interpretasi dan membuat kesimpulan. Melalui pengetahuan sedia ada yang telah ada pada murid, akan cuba mengaitkan konsep yang difahaminya dengan pelajaran yang baru dipelajarinya melalui beberapa cara seperti menyelesaikan masalah. Murid perlu terlibat sepenuhnya terlebih dahulu dalam sesi pengajaran dan pembelajaran agar murid dapat mengaitkan konsep baru dengan konsep sedia ada dalam memahami isi pelajaran.
Guru juga akan memberikan ruang dan peluang kepada murid-murid untuk menggunakan idea baru yang mereka perolehi sebaik-baiknya di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Malah, guru juga perlu mengambil kira kepercayaan dan sikap yang dibawa oleh murid-murid terhadap idea baru yang mereka ada. Peluang ini penting agar murid-murid lebih yakin kepada diri sendiri dan berani menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam situasi baru. Contohnya, belajar topik baru memerlukan murid-murid bijak menggunakan pengetahuan sedia ada dan idea yang mereka ada untuk memahami konsep yang dipelajari. Murid juga akan lebih memahami sesuatu topik itu apabila guru memberikan muri-murid peluang seperti ini. Sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas juga akan menjadi lebih seronok serta tidak membosankan dengan hanya guru yang lebih memainkan peranan tetapi kurang penglibatan oleh murid-murid.
Selain itu, kesedaran guru terhadap murid-murid di dalam situasi pembelajaran dengan idea-idea dan pengetahuan terdahulu dan sedia ada pada mereka akan digunakan oleh murid-murid tersebut untuk memahami isi pelajaran. Guru akan menggalakkan dan malahan menerima daya usaha dan autonomi murid-murid. Apabila murid-murid belajar dan mereka sudah memahami konsep, maka ingatan atau memori terhadap konsep yang difahami itu akan sentiasa diingat dan mereka akan mengaitkan pengetahuan yang baru diterima atau dipelajari dengan pengetahuan sedia ada, iaitu konsep yang sudah difahami tadi untuk membina pengetahuan baru. Murid-murid perlu menggunakan data-data dan bahan-bahan fizikal, manipulatif atau interaktif untuk menolong mereka dalam menjana idea dan pengetahuan baru. Inisiatif oleh murid-murid sendiri dalam mengemukakan soalan-soalan atau isu-isu berkaitan sangat penting sebelum membuat analisis dan menjawab soalan-soalan tersebut. Murid-murid sendiri akan bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri dan boleh menyelesaikan masalah.
Semasa berlangsungnya sesi pengajaran dan pembelajaran pula, matlamat konseptual yang jelas dalam diri guru terhadap murid-murid dan mempunyai kefahaman bagaimana murid-murid mesti mengaplikasi dan melaksanakannya untuk mencapai objektif. Guru akan memberikan masa secukupnya kepada murid-murid agar dapat membuat perkaitan idea-idea mereka disamping menggalakkan pembelajaran koperatif dalam aktiviti pembelajaran. Murid akan mencabar hipotesis yang telah dibuat terlebih dahulu serta diberi galakan untuk melakukan pembelajaran secara koperatif dengan membuat perbincangan. Guru perlu memberi banyak ruang dan peluang untuk menguji hipotesis mereka melalui perbincangan koperatif tersebut. Melalui pembelajaran koperatif ini Kemahiran Sosial murid akan dapat ditingkatkan. Membantu mereka untuk bekerjasama dengan orang lain iaitu murid-murid yang lain kerana melalui proses ini, murid-murid akan berkomunikasi sesama mereka selain bersama dengan guru.
 1. RANCANGAN PENGAJARAN

Berikut adalah contoh Rancangan Pengajaran Harian (RPH) mata pelajaran Sains Tahun 4 yang mempunyai ciri-ciri konstruktivisme serta berasaskan Model Lima Fasa Needham.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS TAHUN 4
Kelas : Tahun 4
Tarikh : 08 Ogos 2012
Hari : Rabu
Masa : 8.50 – 10.20pagi (90 minit)
Bilangan Murid : 30 orang
Bidang Kajian :
Menyiasat bumi dan alam semesta.
Objektif Umum :
1. Mengetahui tentang bentuk dan saiz matahari.
2. Mengetahui bahawa matahari memancarkan cahaya dan haba.
Objektif Khusus :
1.Menyatakan matahari berbentuk sfera.
2. Memperihalkan saiz matahari secara perbandingan dengan saiz bumi.
3. Memperihalkan bahawa matahari memancarkan cahaya dan haba.
Tajuk Pelajaran :
Bentuk dan saiz matahari serta mengetahui matahari memancarkan cahaya dan haba.
Kaedah :
Perbincangan.
Kemahiran Saintifik :
Memerhati, Mengelas, Berkomunikasi, Meramal, Membuat inferens
Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif (KBKK):
Mencirikan, Membanding dan Membeza, Menganalisis, Menjana idea, Menghubungkait dan Membuat kesimpulan.
Sikap Saintifik dan Nilai Murni:
Minat dan bersikap ingin tahu, fleksibel dan berfikiran terbuka, bekerjasama dan yakin, memahami bahawa sains adalah satu cara memahami alam.
Pengetahuan Sedia Ada :
Murid telah biasa melakukan beberapa aktiviti di bawah terik matahari
Objektif Eksplisit :
Diakhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
 1. Menyatakan bahawa matahari berbentuk sfera
 2. Menggambarkan saiz matahari
 3. Menyatakan matahari memancarkan cahaya dan haba
Sumber Pengajaran dan Pembelajaran :
Gambar Matahari, Lembaran kerja

FASA
ISI KANDUNGAN
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
CATATAN
Orientasi
(5 minit)
 • Matahari berbentuk sfera
 • Suhu matahari adalah sangat panas
 • Guru menunjukkan gambar matahari dan bertanya kepada murid :
 • Apakah bentuk matahari?
 • Berapakah saiz matahari?
 • Mengapakah matahari mempunyai warna merah membara?
 • Guru mengaitkan jawapan murid dengan isi pelajaran pada hari tersebut
KPS
 1. Memerhati
 2. Berkomunikasi

KBKK
 1. Menjana idea
 2. Menghubungkait
 3. Mencirikan
 4. Membanding dan membeza

SSNM
 1. Minat dan bersikap ingin tahu
 2. Fleksibel dan terbuka

BBM
 1. Gambar matahari
Pencetusan Idea
(25 minit)
 • Cahaya dan haba matahari membantu hidupan di bumi untuk terus hidup. Contoh :
 • Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk menjalani proses fotosintesis
 • Murid diminta membentuk 5 kumpulan kecil
 • Guru meminta setiap kumpulan untuk membincangkan fungsi matahari kepada hidupan di bumi.
 • Wakil daripada setiap kumpulan akan membentang hasil dapatan mereka di hadapan kelas.
 • Guru memberi ulasan tambahan kepada apa yang telah dibentangkan oleh murid
KPS
 1. Berkomunikasi
 2. Memerhati
 3. 3. Meramal

KBKK
 1. Membuat kesimpulan
 2. Mencirikan
 3. Membanding dan membeza
 4. Menjana idea

SSNM
 1. Minat dan bersikap ingin tahu
 2. Fleksibel dan bersikap terbuka
Penstrukturan semula idea
(35 minit)
 • Jika tidak ada cahaya dan haba matahari, bumi akan sentiasa berada dalam keadaan gelap dan sejuk. Kejadian siang dan malam juga tidak ada bezanya.
 • Dalam kumpulan yang sama, murid diminta melukis tentang persekitaran bumi sekiranya tidak ada cahaya dan haba matahari sampai ke bumi
 • Wakil daripada setiap kumpulan akan membentang lukisan mereka dengan penerangan daripada mereka tentang keadaan yang mereka ramalkan akan berlaku.
KPS
 1. Berkomunikasi
 2. Memerhati

KBKK
 1. Mencirikan
 2. Menghubungkait
 3. Menjana idea
 4. Meramal
 5. Membuat kesimpulan

SSNM
 1. Minat dan bersikap ingin tahu
 2. Bekerjasama
Pengaplikasian Idea
(20 minit)
 • Lembaran kerja
 • Guru mengedarkan lembaran kerja kepada setiap murid untuk disiapkan
KPS
 1. Memerhati
 2. Berkomunikasi

KBKK
 1. Menjana idea
 2. Menghubungkait
 3. Membuat kesimpulan

SSNM
 1. Minat dan bersikap ingin tahu
 2. Fleksibel dan berfikiran terbuka

BBM
 1. Lembaran kerja
Penutup
(5 minit)
 • Soal jawab
 • Guru membimbing murid untuk membuat rumusan tentang isi pelajaran
SSNM
 1. Yakin
 2. Berani
 1. ANALISIS RANCANGAN PENGAJARAN

Berdasarkan sesi pengajaran dan pembelajaran secara konstruktivisme di dalam kelas, Rancangan Pengajaran yang telah saya buat menerapkan beberapa ciri-ciri pembelajaran secara konstruktivisme. Oleh kerana pembelajaran konstruktivisme menyediakan bilik darjah yang menggalakkan murid-murid mengeluarkan pendapat lalu membincangkan idea yang mereka ada, maka Kaedah pembelajaran melalui perbincangan berkumpulan akan dapat membantu murid-murid dalam membentangkan idea-idea yang berkaitan dengan tajuk perbincangan seterusnya membincangkan idea-idea mereka sama ada bersesuaian atau tidak dan sama ada idea tersebut penting atau tidak. Setelah selesai perbincangan, murid-murid akan membentangkan dapatan perbincangan tersebut di dalam kelas, yang mana aktiviti ini memupuk sikap keberanian dan keyakinan diri murid-murid. Apabila aktiviti ini dijalankan, maka murid-murid daripada kumpulan lain akan memberikan soalan kepada kumpulan yang membentang untuk dijawab. Seperti juga dalam pembelajaran konstruktivisme, aktiviti ini merangsang murid-murid mengeluarkan pendapat atau idea-idea mereka sendiri sama ada bersetuju atau tidak dengan idea kumpulan lain dan akan membincangkan setiap idea yang mereka ada.
Melalui Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif (KBKK) dan Kemahiran Saintif dan Nilai Murni (SSNM) pula, murid akan digalakkan dalam penggunaan Kemahiran Berfikir yang lebih, terutama sekali dalam mengaitkan pengetahuan sedia ada mereka mengenai matahari, iaitu mereka sudah biasa melakukan sesuatu kerja di bawah terik matahari kemudian mengaitkan pula pengetahuan atau idea tersebut melalui KBKK dan SSNM di dalam Rancangan Pengajaran Harian ini untuk mengetahui dan memahami mengenai matahari. Guru menggunakan kaedah pembelajaran koperatif bagi mencambahkan lagi pengetahuan murid-murid berdasarkan KBKK dan SSNM mereka. Murid akan menerangkan idea-idea mereka dan guru akan menilai, menghargai dan mengiktiraf idea-idea murid. Dalam pembelajaran koperatif juga, guru akan mencabar murid untuk memberi penerangan yang lebih tepat dan jelas lagi mengenai idea-idea mereka berdasarkan analisis, banding beza, pencirian , hubungkait dan kesimpulan daripada KBKK yang mereka lakukan.
Dalam fasa Orientasi, guru mengemukakan soalan kepada murid berdasarkan gambar matahari. Dengan soalan-soalan yang diberikan oleh guru serta berdasarkan gambar matahari, murid-murid akan berkomunikasi dengan guru untuk menerangkan secara ringkas mengenai gambar. Penerangan ringkas oleh murid itu adalah melalui pembelajaran konstruktivisme yang dirangsang oleh KBKK murid dengan menjana idea yang sudah sedia ada dengan pengetahuan baru sebelum membuat kesimpulan mengenai gambar. Apabila guru mengaitkan jawapan-jawapan murid dengan isi pembelajaran, maka murid akan lebih bersedia dan lebih seronok untuk meneruskan sesi pembelajaran kerana mereka diberi peluang untuk berkomunikasi dengan guru seterusnya diberi ruang dan peluang untuk menyatakan idea-idea mereka melalui jawapan yang diberi. Guru juga menggalakkan jawapan-jawapan murid, yang merupakan idea-idea mereka untuk digunakan sebagai panduan di dalam merancang sesi pengajaran dan pembelajaran.
Manakala dalam Fasa Pencetusan Idea, berdasarkan konsep konstruktivisme, guru mengadakan aktiviti perbincangan di dalam kumpulan. Pembelajaran secara koperatif ini akan membantu murid-murid mencambah idea-idea baru untuk didebatkan dengan murid-murid menganalisis, menjana ideamencirikan sebelum membuat keputusan untuk menerima idea-idea tersebut. Melalui Kemahiran Proses Sains (KPS), murid-murid akan berkomunikasi antara satu sama lain selain dengan guru bagi meningkatkan lagi Kemahiran Sosial mereka. Perbincangan mengenai fungsi matahari kepada hidupan di bumi juga membolehkan murid-murid mengaitkan idea-idea yang sedia ada daripada mereka seperti untuk mengeringkan pakaian yang dijemur dan melakukan kerja-kerja yang tidak dapat dilakukan pada waktu malam seperti petani dan peladang, akan dianalisis oleh murid kemudian berdasarkan idea-idea tersebut, murid mengaitkan dengan fungsi-fungsi yang baru diperolehinya seperti, untuk kehidupan, untuk kepentingan dalam pelbagai bidang seperti pertanian, perikanan, perlombongan dan sebagainya.
Selain itu, guru juga akan meneruskan kaedah pembelajaran secara koperatif dalam Fasa Penstrukturan Semula Idea. Dalam fasa ini murid diminta melukis keadaan persekitaran bumi sekiranya tidak ada cahaya dan haba dari matahari sampai ke bumi. Dengan idea-idea dan pengetahuan sedia ada murid-murid terhadap fungsi matahari kepada hidupan di bumi, maka mudahlah bagi murid-murid untuk menggambarkan dan menjana idea dengan idea-idea tersebut untuk dikaitkan dengan pengetahuan baru. Contohnya, murid mengetahui bahawa matahari merupakan sumber di dalam kehidupan manusia, haiwan dan tumbuhan. Maka keadaan persekitaran bumi akan dapat dibayangkan dan digambarkan oleh murid-murid melalui lakaran mereka. Aktiviti ini merangsang murid menggunakan idea-idea mereka untuk digunakan melalui pencirian, hubungkait, menjana idea dan membuat kesimpulan melalui KBKK dan seterusnya berkomunikasi dengan ahli-ahli kumpulan yang lain selain berkomunikasi dengan guru berkaitan idea-idea yang ada.
Akhir sekali, melalui Fasa Penutup, guru akan membuka sesi soal jawab kepada murid-murid yang mana sesi ini merupakan antara ciri-ciri pembelajaran secara konstruktivisme di dalam kelas. Guru menggalakkan dan merangsang murid-murid bertanya soalan yang meragukan kepada murid terhadap isi pelajaran selain berdialog dengan guru. Guru perlu mengambil kira kepercayaan dan sikap yang dibawa oleh murid-murid kerana guru merupakan fasilitator yang akan membantu murid dalam membina pengetahuan dan menyelesaikan masalah. Situasi ini akan membina keyakinan dan keberanian murid dalam berkomunikasi sekaligus dapat membantu meningkatkan Kemahiran Soaial murid-murid.


 1. RUMUSAN
Pengajaran secara konstruktivisme sebenarnya mendidik murid-murid agar lebih berdikari dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Sains. Pendekatan berasaskan guru akan dikurangkan serta-merta kerana sesi pengajaran dan pembelajaran yang bercirikan konstruktivisme lebih kepada pendekatan berasaskan murid sepenuhnya manakal guru hanya sebagai pemudahcara atau pembimbing dan fasilitator. Walaubagaimanapun, tugas guru dalam sesi pengajaran dan pembelajaran secara konstruktivisme juga sangat penting kerana guru adalah pencetus dalam membantu murid-murid mendapatkan pengetahuan atau idea-idea baru untuk dikaitkan dengan idea-idea dan pengetahuan sedia ada murid-murid. Malah, pengetahuan yang dimiliki oleh murid-murid melalui sesi pengajaran dan pembelajaran secara konstruktivisme itu adalah hasil daripada aktiviti yang dilakukan oleh murid-murid sendiri dan bukan pengajaran yang diterima secara pasif. Selain itu, pembelajaran secara konstruktivisme ini menjadikan murid-murid lebih inovatif kerana guru akan menggalakkan murid melalui proses inkuiri penemuan berdasarkan kajian-kajian dan eksperimen-eksperimen yang dilakukan, iaitu dalam mata pelajaran Sains. Malah, murid menjadi lebih kreatif dan kritis kerana pembelajaran konstruktivisme ini mementingkan Kemahiran Berfikir. Disamping itu, melalui corak pembelajaran ini juga, murid-murid akan lebih memahami dan mengingati sesuatu konsep yang dipelajari seterusnya mampu menjadikan situasi pembelajaran Sains lebih seronok dan tidak membosankan.
Walaupun di dalam pembelajaran konstruktivisme terdapat beberapa kekurangan, namun dalam pengajaran mata pelajaran Sains, kaedah pembelajaran konstruktivisme adalah lebih sesuai untuk dipraktikkan. Malahan, kekurangan tersebut perlu dianggap sebagai satu cabaran yang perlu diatasi oleh guru-guru Sains khasnya. Manfaat paling utama dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Sains adalah pemahaman dan penguasaan konsep dikalangan murid-murid dan kepada guru pula, pencapaian terhadap objektif pengajaran Sains dapat disampaikan kepada murid-murid, apatah lagi dalam mata pelajaran Sains, banyak eksperimen yang perlu dilakukan maka, tanpa pengalaman sendiri, murid pasti sukar untuk memahami konsep seterusnya sukar untuk mengingatinya. Guru pula boleh menjadikan sesi soal jawab sebagai salah satu cara penerangan bagi menambah kefahaman murid-murid.

Tugasan HBMT1103 - Program Pemulihan Matematik

 1. PENGENALAN

Ramai orang membuat tanggapan bahawa matematik adalah satu mata pelajaran yang kompleks dan sukar. Ada juga yang mengatakan bahawa matematik adalah mata pelajaran yang sangat susah untuk dikuasai. Namun, dengan tanggapan negatif seperti inilah maka mata pelajaran itu semakin bertambah sukar untuk dipelajari mahupun dikuasai. Ramai orang juga sebenarnya tidak menyedari bahawa mata pelajaran matematik bukanlah mata pelajaran yang sukar untuk dipelajari, difahami malah dikuasai. Memang tidak dinafikan bahawa, hanya sesetengah orang sahaja yang mampu untuk menguasai ilmu matematik sepenuhnya, malah fakta sains turut menyokong kenyataan tersebut, tetapi, dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, murid-murid perlu menguasai sekurang-kurangnya asas yang terdapat dalam bidang matematik itu. Penguasaan asas sekurang-kurangnya dapat membantu murid-murid dalam menguasai bidang matematik. Apabila penguasaan telah dapat dibuat oleh murid-murid, maka guru perlu melaksanakan aktiviti pengayaan pula agar apa yang dikuasai dapat dipelbagaikan dengan banyak konsep yang berkaitan dengan matematik dan juga kehidupan harian mereka. Penting bagi seseorang guru itu untuk mengenalpasti kalangan murid-murid yang berbeza aras mereka agar dapat menjayakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran matematik di dalam kelas. Guru perlu mengenalpasti murid-murid yang dapat menguasai mata pelajaran matematik kerana setiap murid yang ada di dalam kelas mempunyai aras yang berbeza. Oleh itu, bagi membuat penilaian dalam mengenalpasti murid-murid tersebut, maka guru perlu membuat beberapa ujian atau pemerhatian.
Murid-murid yang dikenalpasti lemah dalam penguasaan asas Matematik melalui ujian-ujian dan penilaian yang dilakukan, perlu dilaporkan kepada Guru Pemulihan yang akan membimbing murid-murid tersebut di dalam Kelas Pemulihan Matematik. Pengajaran Pemulihan adalah berbeza sama sekali dengan pembelajaran biasa di dalam Kelas Perdana. Melalui Kelas Pemulihan, terutamanya Matematik, tumpuan khusus oleh Guru Pemulihan adalah terhadap penguasaan asas yang lebih fokus dalam mengenal konsep seperti tambah, tolak, darab dan bahagi. Murid-murid pemulihan biasanya adalah murid yang sukar mengingat dan memahami konsep asas yang mudah dan oleh sebab itulah maka jangka masa belajar di dalam Kelas Pemulihan lebih lama tempohnya. Pendekatan berbeza juga digunapakai di dalam Kelas Pemulihan berbanding Kelas Perdana. Jika di dalam Kelas Perdana, guru sering mengguna pakai pendekatan yang pelbagai seperti berasaskan murid, berasaskan Bahan Bantu Mengajar dan lain-lain, namun dalam Kelas Pemulihan, hanya pendekatan berasaskan Bahan Bantu Mengajar lebih digunapakai. Benda-benda maujud seperi carta-carta nombor, blok-blok bentuk yang bernombor dapat membantu sesi pengajaran dan pembelajaran Pemulihan Matematik.
Maka tidak hairanlah mengapa guru perlu menyediakan metadologi berbeza dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas terhadap murid-murid yang berbeza aras penguasaan mereka. Metadologi tersebut antaranya adalah melalui aktiviti Pemulihan dan Pengayaan. Aktiviti ini adalah merupakan komponen penting di dalam mata pelajaran matematik. Penglibatan murid-murid yang berbeza aras di dalam aktiviti pemulihan dan pengayaan adalah sangat penting. Dalam aktiviti ini biasanya murid akan dibahagi kepada kumpulan-kumpulan kecil yang mengandungi murid-murid pelbagai aras. Guru perlu menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran agar lebih bermakna dan menarik, murid-murid terlibat dengan aktif, serta diberikan sokongan dan galakan (Baroody & Coslick, 1998). Aktiviti Pemulihan dan Pengayaan yang dilakukan oleh guru, sama ada guru mata pelajaran matematik itu sendiri, mahupun guru pemulihan mempunyai tujuan yang tertentu. Antaranya adalah membantu dalam membina konsep matematik dan mendapatkan skil matematik agar murid-murid yang beraras rendah tidak ketinggalan dengan murid beraras tinggi yang dapat menguasai konsep dan skil dengan mudah. Dengan adanya aktiviti pemulihan terhadap murid-murid beraras rendah, maka konsep matematik yang perlu dikuasai terlebih dahulu itu dapat dikuasai oleh mereka sebelum memperkayakan lagi skil matematik mereka dengan pelbagai konsep yang terdapat dalam mata pelajaran matematik.

 1. RINGKASAN BACAAN MENGENAI PENGAJARAN PEMULIHAN MATEMATIK

Matematik merupakan salah satu daripada mata pelajaran teras dalam senarai mata pelajaran sekolah rendah selain Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Sains. Sebagai pendidik, seorang guru itu sudah sedia maklum akan tahap penguasaan murid-murid di dalam sebuah kelas adalah berbeza-beza. Oleh itu, guru perlu bijak dalam menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, agar murid-murid dapat mengikuti isi pelajaran yang diajar oleh guru serta mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran yang ingin dicapai oleh guru. Malah, Kementerian Pelajaran Malaysia turut membantu memudahkan tugas guru-guru dengan memperkenalkan beberapa strategi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mengatasi masalah dalam pembelajaran terutamanya terhadap mata pelajaran teras seperti Bahasa Melayu dan Matematik. Mengambil contoh Program LINUS yang sedang rancak dilaksanakan oleh guru-guru pada masa ini, ia merupakan salah satu daripada program yang dilaksanakan dalam mengatasi kelemahan menguasai perkara asas dalam pelajaran.
Dalam Pendidikan Pemulihan Matematik, murid-murid yang telah dikesan lemah dalam penguasaan asas perlu mempunyai kesediaan Matematik yang merujuk dari segi kesediaan belajar. Murid perlu bersedia dari segi dalaman agar berupaya untuk mempelajari sesuatu untuk memperolehi pengalaman pembelajaran yang lalu. Sepertimana yang dikemukakan oleh Thorndike (1913) dalam Hukum Kesediaan, apabila individu bersedia melakukan sesuatu tindakan lalu berjaya melakukannya, tindakan tersebut membawa kepuasan kepadanya. Oleh kerana kesediaan belajar itu penting, terutamanya belajar Matematik, maka murid perlulah mempunyai kesediaan untuk belajar, supaya nanti apabila murid tersebut berjaya menjawab soalan yang diberikan di dalam kelas pemulihan dapat dijawab dengan betul, murid tersebut akan mendapat kepuasan dan mengingati konsep yang telah dipelajarinya. Berbeza dengan Jean Piaget (1966) pula, kesediaan belajar itu adalah mengikut perkembangan kognitif yang merujuk kepada aktiviti mental iaitu berfikir, menaakul, menganalisis, membentuk konsep, menyelesaikan masalah dan sebagainya. Dalam usia 7 tahun, murid sudah mempunyai kesediaan belajar kerana deria motor mereka sudah dapat memahami konsep transformasi, menguasai proses kebalikan dan akhirnya mengamati proses songsang yang terdapat dalam konsep matematik. Maka, konsep matematik tersebut perlu diajar dengan contoh-contoh yang konkrit dan perlu diajar dengan mengaitkan pengajaran matematik itu dengan situasi kehidupan sebenar murid-murid.
Kemahiran dan penguasaan ilmu pedagogi perlu dimiliki seoptimum mungkin oleh guru pemulihan agar mencapai sasaran dan objektif pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan deduktif dan induktif atau gabungan kedua-duanya digunakan ketika mengajar dan diajar secara keseluruhan dahulu kemudian barulah beralih ke topik-topik kecil sesuatu tajuk. Sebagai contoh, dalam operasi tambah, guru perlu mengajar murid proses penambahan 1, 2 dan 3 digit (mengikut tahap murid pemulihan) kemudian barulah diajar operasi tambah 1 digit sehingga dapat dikuasai barulah beralih ke operasi tambah 2 digit dan seterusnya. Disamping itu, kandungan atau kehendak kurikulum yang digubal perlu diketahui oleh guru pemulihan untuk kebaikan murid. Kemahiran mengajar dalam setiap topik adalah sangat penting terutamanya dalam memberikan contoh-contoh yang konkritdan mudah difahami murid pemulihan serta berdasarkan prinsip-prinsip pengajaran pemulihan matematik seperti kesediaan belajar.Isi pembelajaran perlu bijak disusun mengikut aras dari aras rendah ke aras yang tinggi malah, latihan yang diberikan juga perlulah menimbulkan keseronokan kepada murid pemulihan untuk diselesaikan namun, latihan yang diberikan tidak harus terlalu mudah hingga murid cepat menyiapkannya dan terlalu susah sehingga menimbulkan kebosanan kepada murid.
Dari segi kontekstual, perkaitan topik baru dan pengetahuan sedia ada pada murid pemulihan perlu dilakukan oleh guru. Murid perlu disogokkan dengan kaitan matematik dengan situasi kehidupan yang sebenar. Sekiranya apa yang diajar hanya untuk dihafal oleh murid, maka hasil pembelajaran hanyalah hafalan dan tidak bermakna. Guru Pemulihan perlu mengajar dari mudah kepada sukar secara beransur-ansur agar aktiviti-aktiviti pembelajaran itu selari dengan perkembangan kognitif mereka serta tidak membosankan kerana sukar untuk diikuti dan difahami oleh murid pemulihan. Secara tidak langsung, motivasi intrinsik dan ekstrinsik dapat dicapai, sekaligus memupuk kesedaran murid untuk belajar sendiri. Pengajaran sesuatu konsep dalam matematik memerlukan benda maujud bagi menimbulkan suasana yang tidak membosankan serta mudah difahami oleh murid pemulihan apabila diperkenalkan kepada sesuatu konsep yang baru. Pengajaran berdasarkan konsep konkrit ke abstrak sangat penting kerana murid sekolah rendah amnya dan murid pemulihan khususnya tidak akan memahami hukum-hukum matematik menyebabkan mereka hanya menghafal apa yang dipelajari dalam konsep-konsep matematik. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran perlu mengikut kebolehan dan pengetahuan sedia ada murid untuk digabungjalinkan dengan kemahiran asas yang telah dikuasai dengan kemahiran yang baru dipelajari.
Isi pelajaran perlu bermula dari mudah kepada kompleks, dari pengalaman sedia ada kepada pengalaman baru dan daripada umum kepada spesifik. Penggunaan bahan rangsangan perlu dipelbagaikan untuk menarik seterusnya mengekalkan minat murid untuk terus belajar. Selain itu, guru perlu menggunakan teknik menyoal dan inkuiri penemuan agar membangkitkan naluri ingin tahu di kalangan murid. Strategi pembelajaran berkumpulan dan individu perlu diterapkan. Contohnya aktiviti perbincangan dalam kumpulan. Peneguhan juga penting sebagai rangsangan dalam membantu kesediaan belajar murid untuk terus belajar. Aktiviti kemahiran asas harus diberi secukupnya sebagai pengukuhan untuk mempelajari kemahiran baru yang lebih kompleks. Bahan Bantu Mengajar (BBM) mestilah menggunakan benda maujud agar dapat menarik perhatian murid serta menggunakan teknologi seperti perisian komputer dalam mempertingkatkan kefahaman murid.

 1. PENERANGAN MENGENAI PROGRAM PEMULIHAN

Program Pemulihan adalah satu jenis pendidikan yang cuba memenuhi kehendak keperluan murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran iaitu kegagalan belajar yang tidak dapat ditentukan faktornya termasuklah persekitaran dan pengalaman hidup masing-masing. Konsep program ini ialah untuk mengatasi masalah murid-murid dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira (3M). Murid-murid yang diserapkan ke dalam program pemulihan perlu dibantu menguasai kemahiran-kemahiran asas 3M dalam tempoh masa yang ditentukan. Antara objektif program ini ialah menguasai kemahiran asas 3M, meneruskan pembelajaran di kelas biasa (perdana) agar tidak ketinggalan dengan murid-murid yang lain serta meningkatkan keyakinan diri dan sikap positif terhadap pembelajaran.

  1. MENGENALPASTI MURID PEMULIHAN

Seperti yang kita sedia maklum, tahap kecerdasan murid-murid di dalam sesebuah kelas itu adalah berbeza-beza. Oleh itu, penting bagi Guru Kelas atau guru mata pelajaran untuk mengenalpasti murid-murid yang perlu dimasukkan ke dalam program pemulihan agar mereka tidak ketinggalan dengan murid-murid yang lain.

3.1.1. Pemerhatian
Guru perlu membuat pemerhatian yang teliti terhadap murid-murid yang mempunyai tahap kecerdasan yang rendah berbanding murid-murid lain. Ketika sesi pengajaran dan pembelajaran, guru akan dapat mengenalpasti murid tersebut sekiranya murid tersebut lambat dalam memberikan jawapan pada soalan yang diberikan walaupun soalan tersebut adalah mudah. Malah, murid juga tidak dapat mengingati konsep operasi asas (dalam matematik) apabila ditanya sedangkan konsep tersebut sudah diajar dan sudah dipelajari. Pemerhatian yang teliti perlu juga agar guru dapat membezakan murid tersebut benar-benar lemah dan bukannya malas tetapi kecerdasannya baik.

3.1.2. Temubual / Soal selidik
Melalui teknik ini, guru bukan sahaja dapat mengetahui masalah pembelajaran murid, malah dapat berinteraksi dan berkomunikasi terus dengan murid yang mempunyai kecerdasan merangkumi soalan mengenai topik yang diajar dan pengetahuan sedia ada murid. Guru perlu melakukan teknik ini sama ada secara berkumpulan ataupun secara individu.
   1. Hasil kerja murid
Pemerhatian dan pemeriksaan terhadap hasil kerja murid perlu dilakukan oleh guru secara kerap. Ini kerana, hasil kerja murid adalah eviden yang menunjukkan tahap kecerdasan murid sama ada perlu mengikuti kelas pemulihan atau tidak. Pemerhatian terhadap tulisan tangan, jawapan yang diberikan dan kekemasan kerja murid pemulihan dapat dibezakan dengan murid yang lain yang mempunyai tahap kecerdasan yang baik.

   1. Buku Rekod kemajuan murid
Pencapaian murid juga dapat menunjukkan perbezaan antara murid pemulihan dan murid biasa. Pencapaian pada pertengahan tahun dan akhir tahun tidak banyak berubah. Melalui laporan kemajuan yang terdapat pada Buku Rekod kemajuan murid juga guru boleh mengenalpasti murid yang perlu dimasukkan ke dalam kelas pemulihan.

   1. Ujian Diagnostik / Ujian Saringan
Ujian ini merupakan ujian yang dilakukan secara spesifik menggunakan alat tertentu dalam mengukur tahap kecerdasan dan penguasaan murid terhadap satu-satu topik yang telah dipelajari. Keputusan ujian ini mampu membantu guru menentukan murid yang perlu mengikuti kelas pemulihan.

Apabila murid-murid tertentu telah dikenalpasti untuk dimasukkan ke dalam kelas pemulihan maka guru pemulihan perlu merancang aktiviti yang perlu, selaras dengan keperluan murid tersebut. Perancangan yang teliti perlu dilakukan sebelum melaksanakan aktiviti pemulihan terhadap murid tersebut, seperti kesediaan mereka untuk belajar.


  1. PERANCANGAN

Sekiranya aktiviti untuk Program Pemulihan dirancang mengikut urutan perancangan yang teliti dan sistematik, maka objektif pemulihan itu pasti akan dapat dicapai malah, perancangan yang teliti juga turut membantu mengatasi masalah murid.
Program pemulihan perlu memfokuskan pada kelemahan yang telah dikenalpasti. Sekiranya murid yang telah dikenalpasti untuk dimasukkan ke dalam kelas pemulihan, maka guru perlu mengenalpasti apa kelemahan murid tersebut. Contohnya, lemah di dalam operasi asas seperti tambah, tolak, darab dan bahagi. Oleh itu, guru perlu menumpukan sepenuhnya untuk mengajar murid tersebut dalam operasi-operasi asas tersebut, tanpa menyentuh topik lain terlebih dahulu, sebelum murid tersebut menguasai operasi asas yang diajar. Sebelum beralih ke topik seterusnya, bagi menentukan sama ada murid tersebut sudah memahami atau mengingati konsep dan boleh menyelesaikan operasi-operasi asas yang tidak dikuasainya maka guru perlu membuat ujian terlebih dahulu sebagai langkah untuk memastikan bahawa murid menguasai operasi asas yang telah diajar.
Pengajaran dan pembelajaran oleh guru pula perlu bermula dengan dari yang senang kepada yang susah atau dari yang konkrit kepada abstrak. Contoh-contoh yang diberikan ketika mengajar perlulah menggunakan contoh yang konkrit, agar konsep dapat difahami oleh murid serta senang untuk diingati tetapi berdasarkan kemampuan dan juga kebolehan murid. Guru perlu bijak mengaitkan dengan situasi sebenar dalam kehidupan murid dalam sesi pengajaran dan pembelajaran agar tidak wujud situasi menghafal, iaitu lebih kepada hafalan tetapi tidak memahami konsep sepenuhnya.
Penggunaan pelbagai Bahan Bantu Mengajar (BBM) yang menarik adalah perlu dalam mengekalkan minat murid untuk terus belajar. Bermula dari set induksi yang meyakinkan sehinggalah kepada penggunaan BBM yang menarik serta penggunaan benda maujud dalam memudahkan pemahaman murid terhadap konsep yang dipelajari.
Dalam mata pelajaran Matematik, pemulihan khasnya, penggunaan simbol dan terma matematik yang mempunyai kesinambungan atau hubungan dengan pengalaman sedia ada murid adalah sangat penting. Pengalaman sedia ada murid tadi dikaitkan pula dengan pengalaman baru yang baru diajarkan akan memudahkan murid mengenalpasti seterusnya mengatasi kelemahan mereka.
Diakhir sesi pengajaran dan pembelajaran, guru pemulihan wajib memberikan murid lembaran kerja sama ada latih tubi atau latihan berkaitan isi pelajaran mahupun pertanyaan secara oral sangat penting bagi mengetahui tahap penguasaan dan pemahaman murid terhadap isi pelajaran. Pada peringkat awal sesi pengajaran dan pembelajaran, mungkin guru boleh dan perlu membenarkan murid menggunakan BBM yang disediakan dalam menyelesaikan masalah berkaitan topik yang dipelajari namun, pada akhir pembelajaran, guru perlu mengelakkan murid daripada menggunakan BBM dalam menyelesaikan masalah berkaitan soalan yang diberikan oleh guru kerana murid perlu memahami konsep dari konkrit kepada abstrak.  1. PELAKSANAAN

Melalui beberapa langkah yang penting dalam Program Pemulihan Matematik, bermula dengan proses mengenalpasti murid dengan beberapa kaedah oleh Guru Kelas, murid yang telah dikenalpasti akan dimasukkan ke dalam kelas pemulihan dan akan mendapat bimbingan daripada Guru Pemulihan sepenuhnya. Terlebih dahulu, Guru Pemulihan perlu mempunyai perancangan yang berkesan terutamanya dalam sesi pengajaran dan pembelajaran yang mencabar bagi membantu murid memahami seterusnya menguasai konsep asas Matematik. Melalui perancangan tertentu yang telah dirancang agar pelaksanaan Kelas Pemulihan oleh guru tersebut berjalan dengan efisyen, maka pelaksanaan Kelas Pemulihan akan dilakukan oleh Guru Pemulihan.
Berdasarkan perancangan awal yang telah dibuat, pelaksanaan kelas pemulihan adalah selama 1, 020 minit, di mana pembahagian masa mengajar adalah sebanyak 900 minit dan persediaan sebanyak 120 minit. Guru pemulihan akan membuat Ujian Saringan bagi murid-murid pemulihan pada suatu tempoh masa untuk mengetahui sejauh mana tahap penguasaan mereka, sama ada murd pemulihan tersebut sudah boleh diserapkan ke dalam kelas perdana atau perlu meneruskan kelas pemulihan.


 1. REFLEKSI DAN CADANGAN UNTUK PROGRAM PEMULIHAN

  1. Refleksi
Tidak dinafikan bahawa penguasaan asas seperti operasi tambah, tolak, darab dan bahagi di kalangan murid-murid pemulihan adalah sangat rendah kerana tidak memahami konsep. Murid-murid pemulihan perlu belajar menguasai operasi-operasi asas tersebut melalui kebijaksanaan guru pemulihan dengan menggunakan Bahan Bantu Mengajar yang pelbagai dan maujud bagi memudahkan lagi mereka mempelajari dan memahami konsep. Setiap isi pelajaran akan dikaitkan dengan situasi sebenar dalam kehidupan mereka seperti penggunaan wang syiling dalam operasi tambah dan tolak ketika membeli di kantin. Proses yang sama akan diulang-ulang bagi mewujudkan kefahaman yang kukuh serta bermula daripada konsep yang konkrit kepada konsep yang lebih abstrak. Penggunaan konsep yang berkaitan dengan situasi sebenar di dalam kehidupan murid adalah sangat penting dalam membantu mereka lebih memahami dan menguasai operasi asas matematik. Selain itu, penggunaan BBM yang pelbagai juga adalah untuk mewujudkan minat dan kesediaan mereka untuk belajar selain membantu dalam memahami konsep yang diajar. Malah, kepelbagaian penggunaan BBM ini akan menimbulkan suasana sesi pengajaran dan pembelajaran yang eksplist dan mampu membantu hasil pembelajaran.

  1. Cadangan memperbaiki / Mempertingkatkan Program Pemulihan
Pihak berkenaan seperti Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) perlu memberikan peruntukan yang secukupnya dalam Program Pemulihan, terutama sekali dalam penyediaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) atau pihak KPM sendiri menyediakan BBM bersesuaian yang banyak membantu dalam pelaksanaan kelas pemulihan. BBM juga penting dalam membantu guru mengajar murid agar dapat menguasai mata pelajaran yang diajar. BBM yang perlu disediakan oleh KPM perlu sama rata kepada semua sekolah tidak kira sekolah tersebut di bandar atau di luar bandar. Sesetengah sekolah akan memperuntukkan APC dalam pembelian peralatan atau BBM. Namun, KPM perlu peka akan keperluan guru pemulihan yang mana BBM yang berkesan mempunyai nilai yang tinggi dan harga yang mahal. Oleh itu, penting bagi KPM dalam menyediakan peruntukan atau peralatan untuk BBM dalam program pemulihan agar masalah 3M dapat dikurangkan.
Keperluan guru-guru pemulihan dalam latihan dan kursus adalah penting dan perlu diutamakan, apatah lagi kadar 3M di kalangan sekolah di luar bandar adalah sangat tinggi. Pihak bertanggungjawab seperti Kementerian Pelajaran Malaysia menerusi Jabatan Pelajaran Negeri perlu memberikan kursus dan latihan agar guru pemulihan mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang tugas mereka. Pihak bertanggungjawab perlu bekerjasama dengan pihak lain yang mempunyai kepakaran dan kebolehan dalam mengatasi masalah 3M. Ini penting agar guru pemulihan dapat membantu mengurangkan kadar murid-murid yang tidak menguasai 3M seterusnya meningkatkan tahap pendidikan negara.
Disamping itu, pemantauan berterusan perlu dilakukan oleh pihak berkenaan agar kualiti program pemulihan dapat dipertingkatkan dari tahun ke tahun dan bukannya hanya bergantung kepada keputusan ujian saringan semata-mata. Pihak berkenaan perlu turun padang bersama-sama guru pemulihan dalam mengatasi masalah murid-murid pemulihan. Adalah lebih baik sekiranya pegawai yang dilantik dalam pemantauan guru-guru pemulihan adalah bekas guru pemulihan yang mempunyai prestasi kerja yang bagus dalam bidang pemulihan itu sendiri bagi memudahkan guru pemulihan itu sendiri berkomunikasi seterusnya mungkin mengemukakan beberapa cadangan yang sukar untuk diatasi, malah pegawai tersebut juga boleh bertemu empat mata dengan murid-murid pemulihan itu sendiri.

 1. PENUTUP

Pemulihan merupakan salah satu komponen penting dalam kurikulum sekolah. Program pemulihan yang dilaksanakan di sekolah melalui Guru Pemulihan, merupakan satu-satunya program yang hanya memfokuskan kepada penguasaan asas terlebih dahulu, sehingga penguasaan tersebut dapat dikukuhkan kemudian barulah belajar ke peringkat seterusnya, berbeza dengan konsep kelas perdana. Kejayaan kelas pemulihan itu selain bergantung pada pelaksanaan oleh guru pemulihannya tetapi juga oleh elemen-elemen lain seperti perancangan dan pelaksanaannya yang efisyen dan sistematik berasaskan garis panduan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia serta berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Oleh itu, perancangan yang baik perlu difikirkan oleh guru pemulihan melalui beberapa kaedah sebelum memulakan pelaksanaan kelas pemulihan terlebih dahulu. Kewujudan beberapa kelemahan di dalam pelaksanaan program pemulihan bukan halangan dalam melaksanakan dan menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran pemulihan, namun pihak-pihak tertentu perlu mengambil langkah-langkah penyelesaian dalam menangani cabaran guru pemulihan menjalankan program pemulihan di sekolah. Langkah-langkah yang perlu oleh pihak-pihak berkenaan adalah penting agar dapat mengurangkan lagi kadar 3M di kalangan murid-murid sekolah rendah dan dalam mata pelajaran Matematik khususnya. Melalui cadangan-cadangan yang perlu dalam mempertingkatkan lagi kualiti program pemulihan, pihak berkenaan perlu memandang serius dan mengambil perhatian setiap cadangan yang dikemukan agar program pemulihan di semua sekolah dapat dijayakan dan paling utama, dapat mengurangkan murid yang tidak menguasai 3M.